Med vår nya borrmetod kan du effektivt analysera fyndigheter under jord och i slagghögar. Sonic Geo Drill är både snabbare och mer kostnadseffektiv än traditionell borrning. I varje prov vi tar får du en detaljerad överblick över hur jorden/slagghögen ser ut just där och kan snabbt se om det är värt att undersöka platsen vidare.

Bättre resultat på kortare tid.