Entreprenad & Grundförstärkning

Även i samband med grundanalyser vid nybyggnation kan Sonic Geo Drill erbjuda borrteknik som ger snabba svar och resultat. Tekniken är idag också alternativet till traditionell pålning och grundförstärkning.

Mineralborrning

Med Sonic Geo Drill kan fyndigheter under jord och i slagghögar effektivt analyseras.
Jämfört med traditionell borrning är metoden både snabbare och mer kostnadseffektiv. Bättre resultat på kortare tid.