Med en unik borrmetod kan vi på Sonic Geo Drill hjälpa dig att snabbt och enkelt hämta upp ostörda borrkärnor och jordprover till markytan för analys. Det går inte bara snabbt att borra upp proverna utan du får också en exakt och kvalitativ geoanalys.

Vid varje projekt tas ett flertal prover på olika ställen på tomten. På bilderna ser du hur våra prover kan se ut. De ger tydliga svar och är en idealisk metod för att till exempel sätta miljöbrunnar, filterbrunnar och provtagningsutrustning.