Sonic Geo Drill startades 2009 som ett bi-företag till Bredareds Brunnsborrning. Vi använder en ny borrmetod som genom vibrationer och rotation får upp ostörda jord- och markprover till markytan.

Kombinationen av vibration/rotation gör att borröret kan ta sig igenom även hårdare material. Fördelarna är ett snabbt och precist resultat. En idealisk metod för att sätta miljöbrunnar, filterbrunnar och provtagningsutrustning.

Vi vänder oss först och främst till konsulter för kommuner, landsting och vägverket.