Sonic provtagning för miljöprovtagning

Sonic Geo Drill erbjuder dig en unik borrteknik där vi med vår effektiva och bandförsedda borrutrustning snabbt tar upp ostörda borrkärnor och jordprover.
Du kan snabbt avläsa och analysera borrkärnorna – med oss på arbetsplatsen hinner du få många svar på en dag. Vi tar miljöprover som Pfos, Pfas, klorerade lösningsmedel och oljebaserade produkter.

Miljö- & Markanalys

Sonic Geo Drill hjälper dig att snabbt och enkelt hämta upp ostörda borrkärnor till markytan för analys. Snabbheten och exaktheten i vår unika arbetsmetod gör att du arbetar effektivare och får exaktare resultat.

Läs mer här…

Entreprenad & Grundförstärkning

Även i samband med grundanalyser vid nybyggnation kan Sonic Geo Drill erbjuda borrteknik som ger snabba svar och resultat. Tekniken är idag också alternativet till traditionell pålning och grundförstärkning

Läs mer här….

Mineralborrning

Med Sonic Geo Drill kan fyndigheter under jord och i slagghögar effektivt analyseras.
Jämfört med traditionell borrning är metoden både snabbare och mer kostnadseffektiv. Bättre resultat på kortare tid.

Läs mer här…

Geoenergi – Djupjordvärme

Djupjordvärme innebär att man borrar med rotosonic som
borrmetod och borrar ner tills det tar stopp, oftast mot berg.
Därefter installeras kollektorn, borrören dras upp och lämnar
kollektorn stående i marken. Borrningen utförs mestadels utan spolmedium men vid behov används vatten utan tillsatser. Inget material från marken kommer upp och omgivningen förblir opåverkad.

Läs mer här…